DDŠ Chrudim

  Základní škola poskytuje základní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst. 4 písmeno b) zákona 561/2004Sb. Kapacita školy v Chrudimi je 48 žáků, vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu Cesta do života č. j. 231/09-I a č. j. 232/9-I pro žáky s mentálním postižením.

  Škola je umístěna přímo v budově dětského domova.

  V domově jsou byty pro 6 rodinných skupin. Výchova mimo vyučování se řídí vzdělávacím programem.

  Cílová skupina:

  do DDŠ Chrudim mohou být na základě rozsudku soudu umísťovány ohrožené děti s rizikovým chováním a děti s poruchami chování, které představují zejména: záškoláctví, nerespektování autority, šikana, útěky, krádeže, experimentování s návykovými látkami; děti s lehkým mentálním postižením, citovou deprivací, syndromem CAN (týrané a zneužívané dítě), se specifickými poruchami učení. 

  Napsat komentář

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Informace o zpracování osobních údajů

  Save settings
  Cookies settings