DDŠ Chrudim

Základní škola poskytuje základní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst.4b/zákona 561/2004Sb. Kapacita školy v Chrudimi je 48 žáků, vyučujeme podle ŠVP Cesta do života č. j. 231/09-I a č. j. 232/9-I pro žáky s mentálním postižením. Škola je umístěna přímo v budově domova.

V domově jsou byty pro 6 rodinných skupin. Výchova mimo vyučování se řídí vzdělávacím programem.

Cílová skupina:

do DDŠ Chrudim mohou být na základě rozsudku soudu umísťovány ohrožené děti s rizikovým chováním a děti s poruchami chování, které představují zejména: záškoláctví, nerespektování autority, šikana, útěky, krádeže, experimentace s drogou; děti s lehkým mentálním postižením, citovou deprivací, syndromem CAN (týrané a zneužívané dítě), se specifickými poruchami učení. Děti s nevyhovujícím rodinným prostředím, z rodin velmi sociálně slabých, z dysfunkčních rodin.

 

Napsat komentář

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mgr. Šárka Jílková

E-MAIL

TELEFON

MOBIL

sarka.jilkova@msmt.cz

234 811 105

773 777 936

Informace o zpracování osobních údajů

 

Save settings
Cookies settings