Spolupráce – PROFIMA

PROJEKT „Most přes minulost“

 

Registrační číslo : CZ.1.04/3.3.05/31.00251

Doba realizace projektu : 01.01.2010 – 31.12.2011

Projekt je zaměřen na mladé lidi vyrůstající v dětských domovech (DD), kteří budou vstupovat do samostatného života.

Projekt se zabývá :

 • situací mladých lidí, kteří budou prostředí DD opouštět
 • aktivní pomocí mladým lidem z DD při jejich další soc. a prac. integraci
 • odstraňováním barier znesnadňujících rovnocenný vstup mladých lidí z DD na trh práce
 • zmírněním dopadů ústavní výchovy na mladé lidi a jejich rovné šance při vstupu do samost. života

Cílem projektu je :

 • pomoci dospívajícím dětem z DD uspět při přechodu z DD do zaměstnání
 • poskytnout jim pomoc při jejich další soc. a prac. integraci
 • naučit je plánovat, realizovat a rozhodovat v různých životních situacích (při hledání zaměstnání, bydlení, zacházení s penězi apod. )

Aktivity projektu zahrnují vzdělávání zaměřené na :

 • sebepoznání a komunikaci
 • společenské chování a úspěšné jednání s lidmi
 • finanční gramotnost, hospodaření s penězi a právní povědomí
 • partnerské vztahy a rodinu, rozhodování, konflikty a řešení problémů
 • hledání zaměstnání a vstup do zaměstnání
 • adaptaci na životní změny

 

Dále projekt zahrnuje :

 • podpůrné služby k usnadnění přístupu k zaměstnání a k jeho udržení : poradenství v oblasti zaměstnanosti, psychologie, práva a zprostředkování zaměstnání
 • doprovodná opatření

 

 

PROJEKT „Tam za řekou čeká život“

 

Registrační číslo : CZ.1.04/3.3.05/68.00034

Doba realizace  projektu :  15.9.2011-14.9.2013

Projekt Tam za řekou čeká život je zaměřen na posílení pracovní integrace mladých lidí žijících v dětských domovech a v domech na půl cesty a na odstraňování bariér v jejich rovnocenném přístupu na trh práce.

Dílčími cíli projektu jsou:

 • motivovat mladé lidi vyrůstající bez rodin k získání a udržení zaměstnání,
 • podpořit jejich další vzdělanostní a profesní aspirace,
 • zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce,
 • umožnit jim získat pracovní zkušenosti (zejména pracovní dovednosti a návyky).

Klíčové aktivity projektu zahrnují:

 • vzdělávací  aktivity zaměřené na resocializaci,
 • vzdělávací  aktivity zaměřené na hledání zaměstnání a vstup do zaměstnání,
 • pracovní a kariérní poradenství,
 • pracovní diagnostiku,
 • rozšíření kvalifikace v rekvalifikačních kurzech,
 • získání pracovního  uplatnění

Dále projekt zahrnuje:

 • podpůrná opatření: zajištění pedagogického doprovodu, ubytování, stravování a cestovného pro cílovou skupinu při realizaci klíčových aktivit projekt
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

Save settings
Cookies settings