Historie

Historie zámku a domova v Hrochově Týnci a Chrudimi

Nedaleko od města Chrudimi, kde protéká řeka Novohradka, leží na nevysokém návrší obec Hrochův Týnec. Jméno obdržela po „týnci“ neboli osadě otýněné, ploty obehnané. Po husitských válkách vládl do roku 1513 na Týnci Jan Hroch z Mezilesic a po něm bylo městečko přejmenováno na Týnec Hrochův. Hrochové vládli na Týnci dalších 28 let. Po té panství, tvrz, poplužný dvůr a městečko prodali Hrochové Petru Hamzovi ze Zábrdovic. Po roce 1583 vešla tvrz s městečkem do majetku Mikuláše z Lobkovic a na Nových Hradech. Během dalších let měnil Hrochův Týnec majitele často. Po roce 1623 koupil usedlost a příslušné panství Kašpar Celler z Rozentálu. Na místě původní tvrze, kterou zničili Švédové, za majitele Jana Václava Cellera, byl postaven barokní lovecký zámek. Celý areál zámku s rozsáhlým parkem byl oddělen od okolí vysokou zdí. Od roku 1705 až do roku 1784 vlastnil sídlo premonstrátský klášter z Hradiska u Olomouce. Z této doby se zachovala spodní barokní brána při vjezdu do areálu. Roku 1824 koupil v dražbě panství šlechtic Jiří Prokop z Liliewaldu, po něm v polovině 19. století Petr Karel Šlechta. Rozsáhlejší změny, zejména v interiéru, provedl v letech 1878 – 1879 podnikatel Josef Kraus z Pardubic, vnější vzhled zůstal nezměněn.
K celkové a poslední přestavbě došlo v letech 1924 – 1925, když zámek vlastnili manželé Otakar a Melánie Tůmovi. Budova byla zvýšena o druhé patro, fasády bohatě vyzdobeny a interiér, zejména v prvním patře, byl výrazně zmodernizován s bohatým využitím dřeva.
V roce 1945 přechází budova do vlastnictví státu a od roku 1949 jsou zde dětská zařízení. Nejprve zde byl zřízen dětský domov, poté dětský domov se zvýšenou výchovnou péčí a od roku 1959 je v budově dětský výchovný ústav, podle školských předpisů se měnil název, ale péče o děti s poruchami chování zůstala.
Interiér budovy byl upraven pouze drobnými stavebními změnami, které nenarušily původní styl. V roce 1996 se uskutečnila přestavba vnitřních prostor druhého patra, velké místnosti byly přepaženy a vzniklo tak soukromí pro umístěné chlapce, pokoje byly uzpůsobeny pro dvě až tři děti. Na téměř šesti hektarovém pozemku se kromě hlavní budovy zařízení nachází ještě dům č.p. 8, ve kterém byly upraveny byty pro zaměstnance. V parku stojí od roku 1954 budova základní školy a po obvodu zadního nádvoří zámku jsou hospodářské budovy – garáže, prádelna, dílny. V zadní části parku byl postaveny tři dřevěné sruby pro prázdninový pobyt. Jsou zde venkovní hřiště na volejbal a malou kopanou. V parku se zachovaly vzácné dřeviny, které jsou útočištěm pro mnoho druhů ptáků a drobných lesních zvířat.
V roce 2010 se domov se přestěhoval do nové budovy v Chrudimi.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

Save settings
Cookies settings