Školní rok

Organizace školního roku

Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Ukončení 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Ukončení 2. pololetí
Hlavní prázdniny  
Zahájení školního roku