VLO Přestavlky

Základní škola poskytuje základní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 odst.4b/zákona 561/2004Sb. Kapacita školy v Přestavlkách je 24 žáků, vyučujeme podle ŠVP Cesta do života č. j. 231/09-I a č. j. 232/9-I pro žáky s mentálním postižením. Škola je umístěna přímo v budově domova.

V domově jsou byty pro 4 rodinné skupiny. Výchova mimo vyučování se řídí vzdělávacím programem.

 

Cílová skupina:

Do VLO Přestavlky jsou, na základě rozsudku soudu umísťovány děti trpící následnými obtížemi (často jejich kombinací): poruchy emocí a chování, ADD/ADHD syndrom, hraniční psychiatrická diagnóza, lehké mentální postižení, nízká frustrační tolerance, citová deprivace, syndrom CAN (týrané a zneužívané dítě), specifickými poruchami učení. Chování dětí je v běžných sociálních situacích často společensky nepřijatelné a obtížně zvladatelné. Děti evidentně trpí zdravotním i sociálním handicapem. Děti vycházejí obvykle z nevyhovujícího či neexistujícího rodinného zázemí (deprivace, strádání i týrání, v některých případech i zneužívání). VLO se specializuje na děti, jejichž věk nástupu by neměl přesáhnout 12 let a jejich mentální postižení by nemělo klesnout pod hranici lehkého mentálního postižení, tzn. děti vzdělavatelné v programech základní či praktické školy.

Počet volný míst: 0

Napsat komentář