Canisterapie a hipoterapie

Děti našeho DDŠ se pravidelně zúčastňují canisterapie a hipoterapie. Krom přímého kontaktu se zvířaty se učí péči o ně,  řídit je, komunikovat a  spolupracovat s nimi.