SVP Archa

Středisko výchovné péče je školské zařízení poskytuje ambulantní preventivně výchovnou péči, speciálně pedagogické a psychologické služby dětem s rizikem poruch chování nebo rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u nichž není nařízena ústavní výchova, osobám odpovědným za výchovu a pedagogickým pracovníkům podle §16 zákona 109/2002Sb v platném znění.

Link: SVP Archa

Napsat komentář