Vánoční prodejní výstava

I v letošním školním roce se konala v prostorách vstupní haly, divadélka a cvičné kuchyně pod vedením paní učitelky Bc. Marie Malé Vánoční prodejní výstava prací žáků DDŠ. Opět zde byly vystaveny velmi zdařilé práce našich žáků, které si mohli za symbolickou cenu zakoupit jak děti, jejich rodiče, zaměstnanci, ale i příchozí.